Winix PlasmaWave не произведува озон

Мерењето направено на видеото има за цел да провери дали Winix прочистувачот на воздух произведува штетен озон кога работи PlasmaWave. Со инструмент за мерење на озон се мери вредноста на озон надвор. Измерената вредност изнесува 0,04ppm (parts per million, делови од милион). Потоа се мери вредноста на озон внатре. Вредноста изнесува исто како и надовр 0,04ppm. Над прочистувачот на воздух е поставен мерач на јони, преку кој може да се види дали PlasmaWave функционира или не. Кога ќе ја вкчучи PlasmaWave, бројот на јони во воздухот драстично расте, што се гледа на мерачон за јони што значи дека PlasmaWave работи т.е произведува јони. Потоа со мерачот на озон директно на уредот се мери концентрацијата на озон. Мерачот на озон не покажува зголемено количество на озон, што значи дека прочистувачот не поризведува озон. За да нема сомнеж дали мерачот на озон е функционален или не, намерно се става до генератор на озон за да се види дека мерачот работи т.е не заглавен на вредноста која што ја покажува. Winix прочистувачите се сертифицирани и од California ARB и од Америчката AHAM дека не произведуват озон.

Za zdrav zivot koristete procistuvac na vozduh.

Go cisti vozduhot od stetni PM cesticki, alergii, bakterii, virusi, cad i drugi stetni sostojki vo vozduhot.

Nasite proizvodi korisat aktiven jaglen, hepa filter i plasma tehnologija koja dejstuva kako jonizator.

Виникс пречистувачи на воздух

WinixMk