Влијание на термо централите врз квалитетот на воздух

Во западен Балкан има 16 застарени термо централи на јаглен кои го загадуваат воздухот и предизвукуваат здравствени проблеми во регионот но и пошироко. Според светска задравствена организација од ова загадување прерано умираат 3000 луѓе а заболуваат 8000 деца од бронхитис и други заболувања. Загадувањето не познава граници. Термо централите во

Релативна влажност, што е и како влијае на нашето здравје

Покрај регулирањето на температурата во вашиот дом, за оптимален комфорт, потребно е да се регулира и релативната влажност во воздухот. Доколку релативната влажност во воздухот е премногу ниска или премногу висока, нема да се чуствуваме најпријатно во нашите домови. Што е релативна влажност? Релативна влажност на воздухот значи количесто на

Годишна дистрибуција на ПМ честички во Скопје

Во централното подрачје на град Скопје, скоро преку целата година концентрацијата на ПМ честички се движи во граничните вредности, а во ладните периоди доста повисоко од граничните вредности. На следните графикони се дадени дистрибуции на ПМ10 и ПМ2,5 честичките по месеци, за Скопје Центар и Карпош за 2015 година (до

ПМ честички

Што се ПМ честички? ПМ честички се ситни честички (тврди или течни) што се присутни во воздухот. Некои покрупни честички како што се прашина можат да се видат со око, но поситните честични можат да се видат само под микроскоп. ПМ честичките се мерат во микрометри или скратено микрони. Обликот

ХЕПА филтер

High efficiency particulate air (HEPA), т.е филтер за воздух кој ги абсорбира ПМ честичките со висок степен на ефикасност. ХЕПА филтрите имаат доста широка примена во разни области. Хепа филтрите се оставени од микроскопски синтетични влакна кои се испреплетени меѓу себе и формираат филтер чии што отвори не надминуваат 0,3

Објаснување на сертификатите

Winix прочистувачите имаат неколку сертификати. Сертификатите можат да се погледнат на страните на продуктите со кликање на логоата. Но што точно значат сертификатите и која е нивната важност ? Секој сертификат има различно значење. Да ги образложиме најважните. Сертификат AHAM The Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) е Америчка организација

Бронхитис во пораст поради загадувањето со ПМ честички

Термоцентралите РЕК Битола и Осломеј (привремено не работи) произведуваат илјадници тони ПМ честички и други опасни гасови. Според Ан Стауфер, директорка на алијансата Хил за човекова околина од Брисел загадувањето го чуствува цела Македонија но и Европа. Загадувањето од нашите централи прави здравствени проблеми кај нас но и во Европа!

Winix PlasmaWave не произведува озон

Мерењето направено на видеото има за цел да провери дали Winix прочистувачот на воздух произведува штетен озон кога работи PlasmaWave. Со инструмент за мерење на озон се мери вредноста на озон надвор. Измерената вредност изнесува 0,04ppm (parts per million, делови од милион). Потоа се мери вредноста на озон внатре. Вредноста

Визуелен тест како прочисувачите филтрираат чад.

За да провериме како Winix прочистувачите на воздух се справуваат со чад, направивме визуелен тест. Направивме прозирна кутија составена од пластична рамка и целофан која е задихтуван на сите страни освен на основата. Во кутијата ставивме прочистувач на воздух Winix P450. Ставивме жарчиња и темјан кој произведува доста чад. Додека

12

Za zdrav zivot koristete procistuvac na vozduh.

Go cisti vozduhot od stetni PM cesticki, alergii, bakterii, virusi, cad i drugi stetni sostojki vo vozduhot.

Nasite proizvodi korisat aktiven jaglen, hepa filter i plasma tehnologija koja dejstuva kako jonizator.

Виникс пречистувачи на воздух

WinixMk