Како работи PlasmaWave технологијата ?

Што е Plasmawave® ?

Winix Plasmawave® технологијата користи природен и безбеден процес на прочистување на воздухот. Оваа технологија користи безбедено, кратко електрично празнење и креира позитивни и негативни јони, ги дисперзира во воздухот. Јоните се прикачуваат на површините на ПМ честичните, бактериите и вирусите и по природен пат отстрануваат водород од молекуларната структура од нив, и на тој начин ги разградуваат па резултира со почист свеж воздух.

Бенефиции
  • Ги редуцира хемикалиите и мирисите во воздухот
  • Го редуцира степенот на развиток на мувла
  • Го зголемува степенот на прочистување
Како работи Plasmawave® ?

1. Плазмата креира периодично кратко електрично празнење и креира позитивни и негативни јони од влагата во воздухот. Ова електрично празнење е безбедно и е многу кратко (нано секунди)
2. Јоните се од тип Кислорот (-O2) и Водорот (H+). Јоните се прикачуваат на површината од загадувачите, бактериите и вирусите, формираат хидроксили на површината на загадувашите и извелкуваат од нив водорот на молекуларно ниво.
3. По завршување на процесот јоните се рекомбинираат во вода (H2O)

Дали може да се исклучи Plasmawave® ?

Да

Дали Plasmawave® е исто што и јонизатор ?

Плазмата не е класичен јонизатор. Класичен јонизатор произведува само негативни јони. Негативните јони не ги елиминираат загадувачите. Јонизаторите ги електризираат честичките и тие се групираат стануваат потешки и паѓаат на подот. Но плазмата поради двојните позитивни/негативни јони ги елеминира загадувачите.

Дали Plasmawave® е безбедна ?

Plasmawave® ги исполнува најригорозните стандарди “California Air Resource Board’s AB 2276” и е безбедна за користење и се користи повеќе од 20 години.

Дали Plasmawave® е тестирана дека редуцира бактерии и вирус ?

Да, погледнете тест резултати

Plasmawave®

Плазмата е безбедна за користење

Za zdrav zivot koristete procistuvac na vozduh.

Go cisti vozduhot od stetni PM cesticki, alergii, bakterii, virusi, cad i drugi stetni sostojki vo vozduhot.

Nasite proizvodi korisat aktiven jaglen, hepa filter i plasma tehnologija koja dejstuva kako jonizator.

Виникс пречистувачи на воздух

WinixMk