Политика за приватност

Заштита на личните податоци

Сите интернет активности на интернет продавницата http://www.winixmk.mk кореспондираат со европските закони (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и локалните закони на земјите од Централна и Источна Европа.
Собирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со заштитата на личните податоци.

Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска. … не собира податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пр. кога нарачувате производ.

Употреба и чување на личните податоци

Интернет продавницата ќе ги употреби вашите лични податоци исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да ви овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со вас. Интернет продавницата ниту ќе ги продаде вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот. Вработените во http://www.winixmk.mk се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Слобода на изборот

Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на http://www.winixmk.mk. Во секој случај, ако одлучите да не ги оставите вашите податоци на http://www.winixmk.mk, Ве молиме имајте во предвид дека може да не ви бидат достапни некои делови од интернет страната.

Автоматски снимени податоци (не-лични податоци)

Интернет продавницата се грижи да ја овозможи безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап.

Интернет продавницата им препорачува на сите родители и старатели да ги учат нивните деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци на http://www.winixmk.mk без дозвола од нивните родители или старатели.Интернет продавницата никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола.

Објава за промени

Доколку има некои промени во нашата заштита на личните податоци ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страна и на други места за кои сметаме дека се соодветни.