Филтер Boneco P700

boneco filter

Два сета на филтри спакувани во две касети. Секој сет на филтри содржи високо квалитетен ХЕПА филтер со минимална ефинасност од 99% за одстранување на ПМ2,5 и поголеми честички и масивен филтер со активен јаглен во гранули.

(P700 работи со два сета на филтри и потребно е да се заменат двата сета.)

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)