Filter N

winix filter

Сет од филтри кој се состои од префилтер, вистински ХЕПА филтер (True HEPA) кој ги филтрира честичките поголеми од 0,3 микрометри (ПМ2,5, ПМ10) со ефикасност од 99,97%. Филтер обложен со активен јаглен.

Времето на промена на филтрите е од 6-12 месеци во зависност од условите на користење

Филтерот е компатибилен со моделите Winix Tower QS, Winix Tower Q, Winix NK100, Winix NK105, Winix NK300, Winix NK305

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)