Filter O – Zero Compact

winix filter

Сет од филтри кој се состои од префилтер, вистински ХЕПА филтер (True HEPA) кој ги филтрира честичките поголеми од 0,3 микрометри (ПМ2,5, ПМ10) со ефикасност од 99,97%. Филтер обложен со активен јаглен.

Времето на промена на филтрите е од 6-12 месеци во зависност од условите на користење

Филтерот е компатибилен со моделите Winix Zero Compact

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)