Филтри за прочистувач на воздух T1

Филтрите за прочистувач на воздух T1 можат да се купат посебно, во завиност од потребата. Префилтерот најчесто не се менува и истиот може да се измие со вода. Останатите филтри: ПМ2,5 филтерот, филтерот со активен јаглен и хепа макс филтерот препорачливо е да се заменат годишно.

ПМ2,5 Филтер

winix filter pm2.5 T1

Овој филтер ги филтрира ПМ2,5 чеситичките кои се едни од најштетните ПМ честички бидејќи директно навлегуваат во крвотокот преку белите дробови. Филтерот е третиран со анти бактериско средство за да ги неутрализира бактериите и вирусите што поминуваат низ него.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)

ХЕПА макс филтер

winix filter hepamax T1

ХЕПА филтер кој ги филтрира ПМ честичките поголеми од 0,3 микрометри (PM2.5, PM10) со ефикасност од 99,97%. Специјалнта структура на филтерот овозможува филтерот да ја задржи ефикасноста и при голем проток на воздух до 850m3/h.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)

Филтер со активен јаглен

winix filter aoc T1

Филтер со активен јаглен во гранули. Абсорбира хемикалии и мириси. Филтерот е тестиран и сертифициран од независна лабараторија. Поради големината на филтерот и количината на антивен јаглен има голема апсорбциона моќ. На пример го одстранува сулфур диоксид со ефикасност поголема од 99.5%, Methylmercaptan со ефикасност поголема од 90% и др.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)