Филтри за прочистувач на воздух T1

Филтрите за прочистувач на воздух T1 можат да се купат посебно, во завиност од потребата. Префилтерот најчесто не се менува и истиот може да се измие со вода. Останатите филтри: ПМ2,5 филтерот, филтерот со активен јаглен и хепа макс филтерот препорачливо е да се заменат годишно.

ПМ2,5 Филтер

winix filter pm2.5 T1

Овој филтер ги филтрира ПМ2,5 чеситичките кои се едни од најштетните ПМ честички бидејќи директно навлегуваат во крвотокот преку белите дробови. Филтерот е третиран со анти бактериско средство за да ги неутрализира бактериите и вирусите што поминуваат низ него.

ХЕПА макс филтер

winix filter hepamax T1

ХЕПА филтер кој ги филтрира ПМ честичките поголеми од 0,3 микрометри (PM2.5, PM10) со ефикасност од 99,97%. Специјалнта структура на филтерот овозможува филтерот да ја задржи ефикасноста и при голем проток на воздух до 850m3/h.

Филтер со активен јаглен

winix filter aoc T1

Филтер со активен јаглен во гранули. Абсорбира хемикалии и мириси. Филтерот е тестиран и сертифициран од независна лабараторија. Поради големината на филтерот и количината на антивен јаглен има голема апсорбциона моќ. На пример го одстранува сулфур диоксид со ефикасност поголема од 99.5%, Methylmercaptan со ефикасност поголема од 90% и др.