Филтер за Winix P150 (WRF15HC)

winix filter

Филтерот е наменет за моделот Winix P150. Доколку ви треба филтер за Zero-N во тој случај изберете филтер “R”

ХЕПА филтерот со ефикасност од 99,97% ги елиминира најситните честички на прашина и чад од тутун. Филтерот од активен јаглен редуцира отровни гасови и други хемикалии благодарение на неговите високи апсорпциони карактеристики.

Пакувањето вклучува еден хепа филтер (бел) и четири префилтри со активен јаглен (црни). ХЕПА филтерот се менува на околу една година кога ќе светне индикаторот за промена на филтер. За најдобри перформанси, префилтрите се менуваат на секои 3 месеци.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)