Филтер за Winix P300 / Zero

winix filter

Сет филтри компатибилни со Winix Zero и P300. ХЕПА филтерот со ефикасност од 99,97% ги елиминира најситните честички на прашина и чад од тутун. Филтерот од активен јаглен редуцира отровни гасови и други хемикалии благодарение на неговите високи апсорпциони карактеристики.

Пакувањето вклучува еден хепа филтер (бел) и четири префилтри со активен јаглен (црни). ХЕПА филтерот се менува на 6-12 месеци во зависност од условите на користење. За најдобри перформанси, префилтрите се менуваат на секои 3 месеци.

winix filter

Сет филтри компатибилни со Winix Zero. ХЕПА филтерот со ефикасност од 99,97% ги елиминира најситните честички на прашина и чад од тутун. Филтерот од активен јаглен во гранули редуцира отровни гасови и други хемикалии благодарение на неговите високи апсорпциони карактеристики.

Пакувањето вклучува еден хепа филтер (бел) и еден филтер со активен јаглен во гранули. Филтрите се менува на 6-12 месеци во зависност од условите на користење.