Филтер за Winix P450 (WRF45HC)

winix filter

Сет филтри компатибилни со Winix Zero и P300. ХЕПА филтерот со ефикасност од 99,97% ги елиминира најситните честички на прашина и чад од тутун. Филтерот од активен јаглен редуцира отровни гасови и други хемикалии благодарение на неговите високи апсорпциони карактеристики.

Пакувањето вклучува еден хепа филтер (бел) и четири префилтри со активен јаглен (црни). ХЕПА филтерот се менува на 6-12 месеци во зависност од условите на користење. За најдобри перформанси, префилтрите се менуваат на секои 3 месеци.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)