Филтер R, Zero N

winix filter

Филтер “R” за моделот Winix ZeroN. ХЕПА филтерот со ефикасност од 99,97% за честички поголеми од 0,003 микро метри ги елиминира најситните честички на прашина и чад од тутун. Филтерот од активен јаглен редуцира отровни гасови и други хемикалии благодарение на неговите високи апсорпциони карактеристики.

Пакувањето вклучува еден хепа филтер (бел) и четири префилтри со активен јаглен (црни). ХЕПА филтерот се менува на околу една година кога ќе светне индикаторот за промена на филтер. За најдобри перформанси, префилтрите се менуваат на секои 3 месеци.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)