Филтер за HR1000 / Zero+

winix filter

Вистински HEPA филтер кој е обложен со анти бактериски третмант. Филтрира 99,97% од ПМ честичките поголеми од 0,3 микрони вклучувајќи полен, прав, првут од домашни миленици, чад од цигари и др. Филтерот обложен со активен јаглен (The Coated Deodorization – CD Carbon Filter) редуцира отровни гасови и разни хемикалии.

Времето на промена на филтрите е од 6-12 месеци во зависност од условите на користење