Филтер за HR1000 / Zero+ / ZeroPro (T)

winix filter

Сет од филтри, вистински хепа филтер со ефикасност од 99,97% за елиминирање на честички поголеми од 0,03 микрометри и активен јаглен во гранули.

Вистински HEPA филтер филтрира 99,97% од ПМ честичките поголеми од 0,3 микрони вклучувајќи полен, прав, првут од домашни миленици, чад од цигари и др.

Филтер со активен јаглен во гранули кој редуцира отровни гасови и разни хемикалии.

Времето на промена на филтрите е од 6-12 месеци во зависност од условите на користење

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)