Поради годишен одмор WinixMK нема да работи од 09.07.2024 до 29.07.2024. Нарачките направени Он Лајн во тој период ќе бидат испорачани после 29.07.2024.

Елиминација на бактерии од воздухот со ХЕПА филтер

Кашлицата е доста честа појава во зимскиот период. Воспалено грло, затнат нос, грип. Болните кога искашлуваат во затворени простории го преплавуваат воздухот со бактерии и вируси. Останатите што живеат заедно го дишат тој воздух. Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus parainfluenzae се само дел од бактериите кои прочистувачите на Winix ги отстранува од воздухот, математички и експериментално потврдено. Во продолжение следи објаснување како може математички да се тврди дека прочистувачите ги одстрануваат овие бактерии.

Winix прочистувачите се базирани на ХЕПА филтер (High-efficiency particulate arrestance). Winix користи високо квалитетни ХЕПА филтри коги ги одстранува честичките со димензија поголема или еднаква на 0,3 микрони од воздухот со ефикасност од 99,97%. Тоа значи дека доколку низ филтерот помине воздух во кој што теоретски има 10000 бактерии поголеми или еднакви на 0,3 микрони, 9997 бактерии ќе бидат заробени внатре во филтерот а само 3 ќе поминат. Уредите и филтрите користат CleanCell технологија која што не овозможува бактериите да живеат и да се размножуваат внатре во уредот.

ХЕПА филтрите  многу години се користат во болниците за прочистување на воздухот од микроскопски честички и заразни болести. Филтрите се состојат од вмрежени синтетички влакна чии што најмал отвор изнесува околу 0,3 микрометри. Се што е со димензии 0,3 микрометри или поголемо не може да помине низ филтерот.

hepa-filter-microscope

Во следната табела се дадени некои бактерии и нивните димензии. Бидејќи димензиите на бактериите се поголеми од 0,3 микрометри овие бактерии ќе бидат филтрирани од ХЕПА филтерот.

Бактерија Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus Haemophilus parainfluenzae
Димензија 0.8 микрометри 0,95 микрометри 1 микрометар

Напомена: Тврдењето дека филтерот ги одстранува бактериите и вирусите од воздухот не значи дека присутните во просторијата нема да се разболат! Прочистувачите ги елмиинираат бактериите и вирусите од воздухот  а со тоа му помагаат на имонолошкиот систем.

Вирусите се многу помали од 0,3 микрометри. Бидејќи се помали од граничната вредност која што ја фитрира ХЕПА филтерот тие без проблем поминуваат низ него. Во болниците се користат затворени системи со  УВ метода за нивно одстранување. Winix прочистувачите користат PlasmaWave технологија кога се наоѓа после хепа филтерот и ги елиминира организмите што поминале низ хепа филтерот на молекуларно ниво. PlasmaWave технологијата е безбедна  и користи позитивни и негативни јони за да ги разгради вирусите. За разлика од класичните јонизатори PlasmaWave работи на многу понизок напон и не ослободува штетен озон.plasmawaveЗа разлика од ХЕПА филтерот кај кој емпириски може да се каже кои бактерии во колкав процент ќе бидат филтрирани на база на нивните димензии и граничната вредност на филтерот, за PlasmaWave технологијата многу е тешко емпириски да се даде бројка колкав процент од вирусите ќе биде уништен. Производителот тврди дека има направено тестови и дека заедно ХЕПА филтерот и PlasmaWave технологијата заедно ги одстрануваат бактериите и вирусите со ефикасност од 99%

Погледнете видео како прочистувачот ги отстранува микронските честички. Разгледајте ги продуктите.

Следната табела претставува парцијална листа  на некои бактерии кои ги филтрира ХЕПА филтерот (поголеми од 0,3 микрони)

Патогени Група Болест Извор Димензија
Chlamydia pneumoniae Bacteria pneumonia, bronchitis Humans 0.3
Chlamydia psittaci Bacteria psittacosis Birds 0.3
Klebsiella pneumoniae Bacteria opportunistic infections Environmental 0.4
Haemophilus influenzae Bacteria meningitis Humans 0.43
Coxiella burnetii Bacteria Q Fever Cattle, sheep 0.5
Pseudomonas aeruginosa Bacteria opportunistic infections Environmental 0.57
Pseudomonas pseudomallei Bacteria opportunistic infections Environmental 0.57
Actinomyces israelii Bacteria actinomycosis Humans 0.6
Legionella parisiensis Bacteria pneumonia(?) Environmental 0.6
Legionella pneumophila Bacteria LD, Pontiac fever Environmental 0.6
Cardiobacterium Bacteria opportunistic infections Humans 0.63
Alkaligenes Bacteria opportunistic infections Humans 0.75
Yersinia pestis Bacteria pneumonic plague Rodents 0.75
Pseudomonas cepacia Bacteria nonrespiratory airborne(?) Environmental 0.77
Pseudomonas mallei Bacteria opportunistic infections Environmental 0.77
Enterobacter cloacae Bacteria nonrespiratory airborne(?) Humans 0.8
Enterococcus Bacteria nonrespiratory airborne(?) Humans 0.8
Neisseria meningitidis Bacteria meningitis Humans 0.8
Streptococcus faecalis Bacteria nonrespiratory airborne(?) Humans 0.8
Streptococcus pyogenes Bacteria scarlet fever, pharyngitis Humans 0.8
Mycobacterium kansasii Bacteria cavitary pulmonary unknown 0.86
Mycobacterium tuberculosis Bacteria TB Humans 0.86
Streptococcus pneumoniae Bacteria pneumonia, otitis media Humans 0.9
Staphylococcus aureus Bacteria opportunistic infections Humans 0.95
Staphylococcus epidermis Bacteria nonrespiratory airborne(?) Humans 0.95
Corynebacteria diphtheria Bacteria diptheria Humans 1
Clostridium tetani Bacteria nonrespiratory airborne(?) Environmental 1
Haemophilus parainfluenzae Bacteria opportunistic infections Humans 1
Moraxella lacunata Bacteria opportunistic infections Humans 1
Bacillus anthracis Bacteria anthrax Cattle, sheep 1.13
Mycobacterium avium Bacteria cavitary pulmonary Environmental 1.2
Mycobacterium intracellulare Bacteria cavitary pulmonary Environmental 1.2
Acinetobacter Bacteria opportunistic infections Environmental 1.25
Moraxella catarrhalis Bacteria opportunistic infections Humans 1.25
Serratia marcescens Bacteria opportunistic infections Environmental 1.25
Saccharomonospora viridis Actinomycetesa Farmer’s Lung Agricultural 0.6
Thermomonospora viridis Actinomycetesa Farmer’s Lung, HP Agricultural 0.6
Micropolyspora faeni Actinomycetesa Farmer’s Lung Agricultural 0.69
Thermoactinomyces sacchari Actinomycetesa bagassosis, HP Agricultural 0.7
Micromonospora faeni Actinomycetesa Farmer’s Lung Agricultural 1
Thermoactinomyces vulgaris Actinomycetesa Farmer’s Lung, HP Agricultural 1
Nocardia asteroides Actinomycetesa nocardiosis Environmental 1.14
Nocardia brasiliensis Actinomycetesa pulmonary mycetoma Environmental 1.5
Nocardia caviae Actinomycetesa nocardiosis Environmental 1.5
Phialaphora parasitica Fungi allergic alveolitis Environmental 1.5
Phialaphora repens Fungi allergic alveolitis Environmental 1.5
Exophiala jeanselmei Fungi humidifier water Environmental 1.95
Phialaphora hoffmannii Fungi allergic alveolitis Environmental 2
Phialaphora richardsiae Fungi allergic alveolitis Environmental 2
Pneumocystis carinii Protozoa pneumocystosis Environmental 2
Phialaphora mutabilis Fungi allergic alveolitis Environmental 2.15
Acremonium spp. Fungi allergic alveolitis Environmental 2.5
Trichoderma harzianum Fungi allergic alveolitis Environmental 2.65
Oidiodendron tenuissimum Fungi allergic alveolitis Environmental 2.75
Geomyces pannorum Fungi allergic alveolitis Environmental 3
Histoplasma capsulatum Fungi histoplasmosis Environmental 3
Paecilomyces variotii Fungi allergic alveolitis Environmental 3
Wallemia sebi Fungi allergic alveolitis Environmental 3
Emericella nidulans Fungi allergic alveolitis Environmental 3.25
Phoma spp. Fungi allergic alveolitis Environmental 3.25
Penicillium brevicompactum Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium chrysogenum Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium citreonigrum Fungi allergen(?) Environmental 3.3
Penicillium commune Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium corylophilum Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium cyclopium Fungi allergen(?) Environmental 3.3
Penicillium expansum Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium freii Fungi allergen(?) Environmental 3.3
Penicillium glabrum Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium hordei Fungi allergen(?) Environmental 3.3
Penicillium olsonii Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium polonicum Fungi allergic alveolitis Environmental 3.3
Penicillium rugulosum Fungi allergen(?) Environmental 3.3
Penicillium solitum Fungi allergen(?) Environmental 3.3
Aspergillus flavus Fungi aspergillosis Environmental 3.5
Aspergillus fumigatus Fungi aspergillosis Environmental 3.5
Aspergillus niger Fungi aspergillosis Environmental 3.5
Aspergillus versicolor Fungi aspergillosis Environmental 3.5
Absidia corymbifera Fungi zygomycosis Environmental 3.75
Coccidioides immitis Fungi coccidioidomycosis Environmental 4
Trichoderma viride Fungi allergic alveolitis Environmental 4.05
Rhizomucor pusillus Fungi allergic alveolitis Environmental 4.25
Aureobasidium pullulans Fungi allergic alveolitis Environmental 5
Candida albicans Fungi nonrespiratory airborne(?) Environmental 5
Chaetomium globosum Fungi allergic alveolitis Environmental 5.5
Cryptococcus albidus Fungi allergen(?) Environmental 5.5
Cryptococcus laurentii Fungi allergen(?) Environmental 5.5
Cryptococcus neoformans Fungi cryptococcosis Environmental 5.5
Stachybotris atra Fungi allergic alveolitis Environmental 5.65
Stachybotris chartarum Fungi allergic alveolitis Environmental 5.65
Eurotium amstelodami Fungi allergic alveolitis Environmental 5.75
Eurotium herbariorium Fungi allergic alveolitis Environmental 5.75
Eurotium rubrum Fungi allergic alveolitis Environmental 5.75
Scopulariopsis brevicaulis Fungi onychomycosis Environmental 6
Scopulariopsis fusca Fungi onychomycosis Environmental 6
Sporothrix schenckii Fungi sporotrichosis Environmental 6.5
Botrytis cinera Fungi allergic alveolitis Environmental 7
Mucor plumbeus Fungi mucormycosis Environmental 7.5
Rhizopus stolonifer Fungi zygomycosis Environmental 8
Cladosporium cladosporioides Fungi chromoblastomycosis Environmental 9
Cladosporium herbarum Fungi chromoblastomycosis Environmental 9
Cladosporium sphaerospermum Fungi chromoblastomycosis Environmental 9
Fusarium culmorum Fungi allergic alveolitis Environmental 11.5
Fusarium graminearum Fungi allergic alveolitis Environmental 11.5
Fusarium moniliforme Fungi allergic alveolitis Environmental 11.5
Fusarium solani Fungi allergic alveolitis Environmental 11.5
Fusarium sporotrichioides Fungi allergic alveolitis Environmental 11.5
Helminthosporium Fungi allergic alveolitis Environmental 12.47
Blastomyces dermatitidis Fungi blastomycosis Environmental 14
Rhodoturula glutinus Fungi allergic alveolitis Environmental 14
Rhodoturula minuta Fungi allergic alveolitis Environmental 14
Rhodoturula mucilaginosa Fungi allergic alveolitis Environmental 14
Alternaria alternata Fungi allergic alveolitis Environmental 14.39
Ulocladium botrytis Fungi allergic alveolitis Environmental 15
Ulocladium chartarum Fungi allergic alveolitis Environmental 15
Paracoccidioides brasiliensis Fungi paracoccidioidomycosis Environmental 18.25
Epicoccum nigrum Fungi allergen(?) Environmental 20

Za zdrav zivot koristete procistuvac na vozduh.

Go cisti vozduhot od stetni PM cesticki, alergii, bakterii, virusi, cad i drugi stetni sostojki vo vozduhot.

Nasite proizvodi korisat aktiven jaglen, hepa filter i plasma tehnologija koja dejstuva kako jonizator.

Виникс пречистувачи на воздух

WinixMk