Филтер за Winix P450

winix filter

ХЕПА филтерот со ефикасност од 99,97% ги елиминира најситните честички на прашина и чад од тутун. Филтерот од активен јаглен ги редуцира непријатните мириси од храна, отровни гасови и други мириси благодарение на неговите високи апсорпциони карактеристики.

Пакувањето вклучува еден хепа филтер (бел) и четири префилтри со активен јаглен (црни). Во уредот секогаш стои само еден ХЕПА филтер и еден префилтер!. ХЕПА филтерот се менува на околу една година кога ќе светне индикаторот за промена на филтер. За најдобри перформанси, префилтрите се менуваат на секои 3 месеци.

Цена: 4,000 ден. залиха